INTERNETOWY QUIZ WIEDZY O DSW

Dolnośląska Szkołą Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej utworzona została w roku 1997. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1997 roku została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118. Tym samym uzyskała zezwolenie na prowadzenie studiów licencjackich na kierunkach pedagogika oraz pedagogika specjalna, a także na uruchomienie pierwszych studiów podyplomowych. Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 18 października 1997 roku.

Newsletter