Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA – Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja

PROGRAM KONFERENCJI REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: [ZGŁOSZENIA I OPŁATY] WYDARZENIA SPECJALNE RADA PROGRAMOWA KOMITET HONOROWY DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę.

KULTURA – DEMOKRACJA – EDUKACJA

2-4 kwietnia 2017 r.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja”
jest wydarzeniem realizowanym w ramach obchodów 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Patronat honorowy nad jubileuszem objęli:


Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę. Kultura – Demokracja – Edukacja”, która odbędzie się w dniach od 2 do 4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu.


Teraźniejszość – nasza współczesność – jest czasem końca wytwarzania podmiotu, końca prostego, opartego na reprodukcji kultury powielania norm i wartości przeszłych pokoleń. Obserwujemy dzisiaj dynamiczny rozwój ideologii osobistej wolności czy nawet dowolności. Dominującą narracją współczesności staje się więc pozór wolności wyboru, stanowienia o sobie i posiadania kontroli nad rzeczywistością. Uwiedzeni ideą wolności współcześni indywidualiści mają jednak nowe, nieznane dotąd problemy. Są to problemy związane z samoświadomością, rozumieniem i opisem otaczającego ich świata. Już nie wiel¬kie zbiorowości, już nie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz wpisane w nie nakazy i zakazy, które były dotąd oczywistymi regułami jednostkowych zacho¬wań, stają się podstawą określającą ludzką egzystencję. Dzisiaj (pozornie?) każdy może wymyślić się dowolnie, wielokrotnie i na nowo. Ciągłość i problematyczność tego procesu wymyślania albo konstruowania siebie wynika z tego, że pewne, pełniące dotychczas rolę drogowskazów reguły, normy i wartości straciły swoją niepodważalną pozycję kulturowych aksjomatów oraz tego, że niczego nie można dzisiaj przewidzieć – tak w obszarze własnego, jak i społecznego życia.

Podstawową kategorią, określającą ludzkie życie dzisiaj jest zmiana, która dzieje się w wielu płaszczyznach życia społecznego, w tym przede wszystkim w sferach: kulturowej, związanej z nowymi wartościami czy ideologiami, w tym dotyczącymi tożsamości; społecznej, związanej z pojawieniem się nowych ruchów społecznych, alternatywnych wobec tradycyjnych reguł społecznego życia; ekonomicznej, związanej z przemianami gospodarczymi, nowymi sektorami gospodarki oraz nierównościami; technologiczno-informacyjnej, związanej z przemianami środków komunikacji masowej.

Pragniemy zachęcić Państwa do poszukiwania odpowiedzi na wyłaniające się w związku z tymi zmianami pytania: Jak zmiany te przejawiają się w codziennym życiu każdego z nas, jak ujawniają się w naszych praktykach społecznych? Jak wobec tych zmian zachowuje się jednostka oraz wspólnota? Jak sobie z nimi radzi, czy i jak je przezwycięża? Jakie nowe, nieznane dotąd problemy społeczne one generują? Czy i w jaki sposób odpowiedzią na nie może być edukacja? Czego dzisiaj potrzebuje jednostka oraz wspólnota i jakie instytucje, jakie ideologie, a także jakie wizje społecznego świata mogą potrzeby te zaspokoić? Oto pytania, wokół których warto podjąć dyskusję przekraczającą ramy jednej dyscypliny naukowej.>

Kategorie demokracji, kultury i edukacji mogą tworzyć ramę dla formułowania takich pytań oraz poszukiwania odpowiedzi na nie. Nie postrzegamy ich przy tym jako odrębnych sfer rzeczywistości, ale jako wzajemnie splecione wymiary indywidualnych i zbiorowych doświadczeń kierujące uwagę na różne sposoby rozumienia ludzkiej sprawczości oraz czynników, które ją ograniczają lub określają jej potencjał. Pytania o teraźniejszość i zmianę – obecne zarówno w debatach publicznych, jak i w prywatnych rozmowach – wymuszają dyskusję nad statusem tych kluczowych kategorii zaproponowanych jako główne punkty odniesienia.

Debata wokół tych problemów wpisuje się w tradycję dyskusji naukowych toczonych w środowisku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej od dwudziestu już lat. Niniejszym zapraszamy przedstawicieli różnorodnych dziedzin wiedzy (pedagogiki, filozofii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, politologii, ekonomii, nauk o komunikacji itp.) do wspólnej rozmowy wokół zaproponowanych zagadnień.[Wrocław] NAGRANIE Z TRANSMISJI SESJI PLENARNEJ [DZIEŃ 1]


[Wrocław] NAGRANIE Z TRANSMISJI 1. PLENARNEJ [DZIEŃ 2]


[Wrocław] NAGRANIE Z TRANSMISJI 2. PLENARNEJ [DZIEŃ 2]


[Wrocław] NAGRANIE Z TRANSMISJI 1. PLENARNEJ [DZIEŃ 3]

[Wrocław NA ŻYWO] TRANSMISJA ONLINE Z SESJI 2. PLENARNEJ [DZIEŃ 3]

KONTAKT / ADRES DO KORESPONDENCJI:

Dolnośląskia Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

z dopiskiem: konferencja „Kultura – Demokracja – Edukacja”

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA – miejsce dla Ciebie!


Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz Zamiejscowy w Kłodzku, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego). Zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Możliwość podjęcia zagranicznych studiów oraz staży w ramach programu ERASMUS+, przejrzysty system opłat oraz bogata oferta funduszy stypendialnych są niewątpliwym atutem. Liczne seminaria, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone są w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni kampusu DSW.


Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Ponadto studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce akademickich bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratorium dźwięku ze studiem nagraniowym. W ramach uczelni aktywnie funkcjonują także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz własne Centrum Konferencyjne. Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych i uznawanych ośrodków akademickich w tej części Europy. Dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, bezpłatne parkingi, dostępność i otwartość dla osób z niepełnosprawnościami oraz społeczne zaangażowanie uczelni, tworzą niezwykle przyjazną przestrzeń do rozwoju osobistego na każdym etapie kształcenia.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter