Historia i osiągnięcia

PATRONI HONOROWI JUBILEUSZU 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ:

„Miejsce dla Ciebie” to film opowiadający o historii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Narratorami i bohaterami opowieści są osoby wspominające różne etapy rozwoju uczelni; osoby, które własnymi biografiami tworzyły i tworzą historię DSW. Film opowiada o tym, jak z własnych marzeń można wykreować również przestrzeń dla marzeń innych. Przenosi on nas w czas dwóch dekad wspólnej pracy, wspólnych radości, rozstań i rozterek. Wybrane historie osób współtworzących Uczelnię, na różnych etapach jej rozwoju, opowiadają o celach, marzeniach, determinacji i radości budowania czegoś od podstaw. Ta opowieść to nie tylko historia…

Premiera filmu „Miejsce dla Ciebie” miała miejsce 23 czerwca 2017 we Wrocławiu w trakcie jubileuszu 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.scenariusz/reżyseria: Dawid Frik; zdjęcia/montaż: Tomasz Kwartowicz (absolwenci DSW)

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnie magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1997 roku. Jej założycielem jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Co udało się osiągnąć w ciągu dwóch dekad akademickiej działalności?


Od licencjatu do doktoratu


Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci obecnie 3,5 tys. studentów na 14 kierunkach studiów I i II stopnia, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie posiada także blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Studenci oraz pracownicy mogą korzystać również z oferty zagranicznych studiów i praktyk z blisko 100 współpracujących z DSW ośrodków akademickich z 24 państw z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Uczelnia zatrudnia ponad 200 osobową kadrę, z czego ponad połowę z nich stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w DSW jako podstawowym miejscu pracy. W ich gronie jest 66 doktorów oraz 46 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora. Dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów.

Dolnośląska Szkoła Wyższa, jako jedna z niewielu niepublicznych uczelni w Polsce, posiada pełne uprawnienia akademickie. Wydział Nauk Pedagogicznych w 2005 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które posiada od 2009 roku. Studia doktoranckie, na których aktualnie studiuje 182 doktorantów, prowadzone są w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej przyznane zostały Wydziałowi Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w 2010 roku. Łącznie dyplom doktora i doktora habilitowanego wydany przez DSW otrzymało już 67 osób.

Nauka, badania…

Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych. Realizuje również inne projekty w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Strategiczne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Dolnośląska Szkoła Wyższa jest także miejscem, gdzie odbywają się liczne seminaria, debaty, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów, praktyków oraz specjalistów współpracujących z uczelnią. Do tej pory zorganizowała m.in. 170 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, 233 seminariów naukowych, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. Uczelnia zorganizowała również 14 edycji Międzynarodowych Szkół Letnich.


… przestrzeń do rozwoju zawodowego, naukowego, realizacji pasji i zainteresowań!

Studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce niepublicznych bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratoria: dźwięku ze studiem nagraniowym oraz specjalistyczną pracownię motion capture do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych. W ramach uczelni działają także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biuro Karier oraz Centrum Konferencyjne. Siedziba DSW znajduje się w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem lotniczym dworcem PKP i PKS oraz autostradową obwodnicą miasta.

Odpowiedz na 20 pytań z historii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

WEŹ UDZIAŁ W INTERNETOWYM QUIZIE WIEDZY O DSW

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I OSIĄGNIĘCIA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

 • utworzenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu przez Oddział Regionalny TWP we Wrocławiu
 • wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z 30 czerwca 1997 r.)
 • zezwolenie na prowadzenie kierunku studiów I stopnia na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna (decyzja MEN z 16 czerwca 1997 r.)

 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MEN z 30 września 1999 r.)

 • uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MEN z 6 listopada 2000 r.)

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów  magisterskich 5-letnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających mgr) na kierunku pedagogika (decyzja MEN z 28 czerwca 2001 r.)
 • przedłużenie okresu działalności Uczelni do 30 września 2010 r. (decyzja MEN z 6 sierpnia 2001 r.)

 • uzupełnienie nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu” o człon „Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” (decyzja MENiS z 28 lutego 2002 r.)

 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 14/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 23 stycznia 2003 r.)
 • uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku pedagogika prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 50/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 20 lutego 2003 r.)

 • #rozwój: utworzenie Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją

 • #nauka: start programu European Identity Seminar – coroczne, kilkudiowe wizyty studentów z partnerskiej uczelni Syracuse University Strasbourg

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich 5-letnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających mgr) na kierunku pedagogika specjalna (decyzja MENiS z 11 października 2004 r.)

 • #nauka: zapoczątkowanie English Language Practicum/ Intensywnego Kursu Języka Angielskiego we współpracy DSW z The New School University

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28.11.2005 r.)

 • #nauka: zapoczątkowanie międzynarodowej szkoły letniej – Experiencing the New Europe we współpracy z State University of New York at Brockpor

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo i etnologia (decyzja MENiS z 28 kwietnia 2006 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MNiSW z 21 lipca 2006 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MNiSW z dnia 30 listopada 2006 r.)

 • #nauka: Dyskusja panelowa, w której udział wzieli: prof. Ira Katznelson (Columbia University), prof. Elżbieta Matynia (New School for Social Research), Adam Michnik (Gazeta Wyborcza) i porf. Jerzy Szacki (Uniwersytet Warszawski). Debata zorganizowana z okazji polskiej publikacji prof. Iry Katznelson “Krzywe koło liberalizmu: listy do Adama Michnika”, Wydawnictwa Akademickiego DSW

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filozofia (decyzja MNiSW z 25 maja 2007 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku praca socjalna (decyzja MNiSW z 6 lipca 2007 r.)
 • zmiana nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu” na „Dolnośląska Szkoła Wyższa” (decyzja MNiSW z 7 września 2007 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z 31 lipca 2007 r.)

 • #nauka: organizacja I edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: wykład prof. Zygmunta Baumana pt. „Ofiary towarzyszące konsumeryzmu”
 • #nauka: sympozjum Nowa Agora: Międzynarodowa Akademia Dialogu Międzykulturowego

 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku geodezja i kartografia (decyzja MNiSW z 6 czerwca 2008 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku nauki o rodzinie (decyzja MNiSW z dnia 04 lipca 2008 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku nawigacja (decyzja MNiSW z 24 września 2008 r.)

 • #nauka: konferencja – „Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej
 • #rozwój: powstanie Dolnośląskiej Akademii Ratownictwa w DSW
 • #nauka: organizacja II edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: realizacja projektu „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz wydanie publikacji pod redakcją prof. DSW dr hab. Hany Červinkovej pt. „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja środowiska na pograniczu”.
 • #nauka: New ways of debating EU – sharing knowledge, developing methods, organizing debates – organizacja debat w Polsce, Czechach i na Słowacji
 • #nauka: wykład prof. Benjamina R. Barbera „Krach gospodarki. Za dużo rynku, za mało demokracji”

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 30 listopada 2009 r.)
 • #nauka: organizacja III edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 • #nauka: przeniesienie do Wrocławia (DSW) Democracy and Diversity Graduate Institute
 • #nauka: realizacja projektu Integration of European Values of the Anti-Corruption Sphere for Armenia: Practice of Visegrad Group Countries

 • uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 25 stycznia 2010 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku historia (decyzja MNiSW z 30 kwietnia 2010 r.)
 • uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MENiS z 24 września 2010 r.)
 • #nauka: organizacja IV edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 • #rozwój: otwarcie pracowni „Laboratorium Dźwięku”

 • #nauka: organizacja V edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: wykład prof. Frutza Sterna pt. “Różne oblicza Niemiec i Ameryki”
 • #nauka: realizacja projektu pn. Anthropology of landscape in European Protected Areas
 • #nauka: spotkanie grupy feministycznych akademiczek i działaczek – Critical Issues in Feminist Political Thought and Action
 • #nauka: pierwszy Doktorat Honoris Causa w DSW przyznany został Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu

 • #nauka: powstanie Koła Naukowego Psychologii i Pedagogiki COGNITIA na Wydziale Zamiejscowym DSW w Kłodzku
 • #nauka: wykład i warsztaty z udziałem Prof. dr Nancy Arthur w ramach Naukowego Seminarium Poradoznawczego „Horyzonty Pomagania”
 • #kultura: PKS – Przegląd Kultury Studenckiej w DSW
 • #nauka: konferencja Media, moda i wizerunek
 • #nauka: organizacja VI edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: konferencja EUROSIM – pierwsza tego typu konferencja w Polsce
 • #nauka: „Polityka rzeczy małych” – Panelu dyskusyjny z udziałem: prof. Jeffrey C. Goldfarb (New School for Social Research), dr Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych), dr Hana Cervinkova (DSW) i red. Leszek Budrewicz (DSW).
 • #nauka: Partycypacja i edukacja – badania w działaniu jako element edukacji obywatelskiej – zapoczątkowany w 2012 roku z inicjatywy prof. DSW dr hab. Bogusławy D. Gołębniak i prof. DSW dr hab. Hany Cervinkovej, cykl seminariów dotyczący roli badań w działaniu we wspieraniu partycypacji obywatelskiej i zmiany społecznej przez edukację.

 • #nauka: wykład i warsztaty z udziałem Pana Prof. dra Spyrosa Kriwasa w ramach Naukowego Seminarium Poradoznawczego „Horyzonty Pomagania”
 • #nauka: seminarium „Dobre praktyki pomocy społecznej – Pomiędzy zagubeniem a otwarciem. Emigranci w doświadczeniach jednostkowych i podzielanych”
 • #nauka: konferencja „Media, moda i styl”
 • #nauka: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Qualitative Research in Communication”
 • #nauka: organizacja VII edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: cyklicza konferencja na temat przemocy domowej „Więzi, które chronią”
 • #nauka: Międzynarodowa konferencja naukowa „Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja opór zmiana”
 • #nauka: Demokracja i edukacja – konferencja naukowa z udziałem prof. Petera Mossa (University of London)

 • #rozwój: otwarcie multimedialnej pracowni z systemem motion capture

 • #nauka: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dorgi edukacyjne w czasach płynnej ponowoczesności”
 • #nauka: organizacja VIII edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: Międzynarodowa konferencja naukowa “Multiculturalism” today: aspirations, realities and crisis debates” – pod auspicjami ESREA Network On Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia
 • #nauka: The Culture and Politics of Reconciliation in Central Europe – zapoczątowanie semestralnego programu międzynarodowych studiów z amerykańskim uniwersitetem Syracuse

 • #rozwój: powstanie pierwszej w Polsce Pracowni Psychologii i Coachingu Edukacyjnego VR

 • #społeczne: studenci stworzyli 100 charytatywnych kalendarzy, aby pomóc rodzinie z Ukrainy

 • #nauka: wykład i warsztaty z udziałem Prof. Borisa Cyrulnika w ramach Naukowego Seminarium Poradoznawczego „Horyzonty Pomagania”
 • #nauka: organizacja międzynarodowego wydarzenia „Imagine yourself…” – TEDxDSW
 • #nauka: realizacja projektu „Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture”
 • #nauka: organizacja IX edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: powołanie do działalności akademickiego Teatru AULA Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • #nauka: seminarium wybitnego psychologa społecznego prof. Warrena Thorngate’a z Carlton University, Kanada
 • #nauka: warsztat dla psychoterapeutów pracujących z przemocą domową prowadziła Kristien Decraemer Antwerpia Belgia
 • #nauka: Fulbright Specialist Award – Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała stypendium dla Diane Nottle
 • #nauka: V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej
 • #nauka: European Doctorate in Teacher Education – prestiżowy projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020, akcja Marie Skłodowska Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN), realizowany w latach 2015-2020.

 • #nauka: współorganizacja ogólnopolskiej konferencji „Modern Futbol a świat kibiców”
 • #nauka: konferencja „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń” – edycja II
 • #nauka: premiera fabularnego filmu edukacyjnego „Kolekcja zagrożeń”
 • #nauka: otwarty wykład „Active Shooter – szaleniec z bronią w miejscach publicznych”
 • #nauka: organizacja X edycji regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • #nauka: Panel dyskusyjny z udziałem prof. Elżbieta Matynia (DSW, New School for Social Research), prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) oraz Red. Jacek Żakowski (Tygodnik Polityka, Collegium Civitas)
 • #nauka: „Po solidarności” – wykład otwarty prof. Davida Osta, Hobart and William Smith Colleges
 • #kultura: pokaz mody „I Love Fashion Friday” w Teatrze Muzycznym Capitol
 • #kultura: Międzypokoleniowy Dzień Seniora (strefa dialogu międzypokoleniowego, koncert poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej)
 • #kultura: Festiwal Działań Artystycznych – wydarzenie realizowane przez DSW, WSB oraz WSF w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 • #kultura: spotkanie poświęcone polskiemu wydaniu książki Richarda Bernsteina pt. „Odnowa teorii społecznej i politycznej”

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter