Rekrutacja do udziału w Polskiej Akademii Dzieci

Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną. Udział w Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc. W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej rodzic / opiekun / nauczyciel powinien zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i wypełnić określony (indywidualny lub grupowy) formularz zgłoszenia dziecka do udziału w spotkaniach Polskiej Akademii Dzieci w DSW.

Zgłoszenie dzieci / dziecka do udziału w spotkaniach Polskiej Akademii Dzieci nie jest jednoznaczne z przyznaniem statusu „Zakwalifikowany” i możliwością udziału. W każdym roku publikowana jest lista placówek, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Organizatorzy podejmą próbę bezpośredniego kontkatu z każdą z zakwalifikowanych placówek i indywidualnych opiekunów, w celu poinformowania o wynikach rekrutacji.

Ikonkapad100px

20.01.2017 godz.11:00 – [czytaj więcej…]

INAUGURACJA PAD 2017 – obszar tematyczny: Historia
specjalne okazje: Dzień Babci i Dziadka
Ikonkapad100px

10.02.2017 godz.11:00 – [czytaj więcej…]

obszar tematyczny: Zdrowie i bezpieczeństwo.
specjalne okazje: Dzień Numeru Alarmowego 112 / Dzień Chorego
Ikonkapad100px

24.03.2017 godz.11:00 – [czytaj więcej…]

obszar tematyczny: Świat robotów i nowych technologii.
Ikonkapad100px

28.04.2017 godz.11:00 – [czytaj więcej…]

obszar tematyczny: Sport
specjalne okazje: The World Games – Wrocław 2017
Ikonkapad100px

19.05.2017 godz.11:00 – [czytaj więcej…]

ZAKOŃCZENIE PAD 2017 – obszar tematyczny: Cztery Żywioły
specjalne okazje: Dzień Dobrych Uczynków


KONTAKT Z NAMI / ADRESY DO KORESPONDENCJI:

Dolnośląskia Szkoła Wyższa we Wrocławiu

ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

„Polska Akademia Dzieci w DSW”


ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

e-mail: pad@dsw.edu.pl

spoleczne

REGULAMIN PAD w DSW


Udział w spotkaniach możliwy jest wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się i akceptacji regulaminu, który określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą Polska Akademia Dzieci, zwanym dalej PAD-em.


REGULAMIN PAD w DSW
[ kliknij tutaj, aby pobrać]

pedagogika

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE


Istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie. Rodzic lub prawny opiekun może zgłosić dziecko do udziału w całym cyklu lub na wybrane przez siebie spotkanie. Powinien wypełnić, a następnie dostarczy pocztą elektroniczną lub tradycyjną

FORMULARZ INDYWIDUALNY
[ kliknij tutaj, aby pobrać]

nauki-techniczne

ZGŁOSZENIE GRUPOWE


Placówki edukacyjne poprzez wypełnienie przez dyrektora, nauczyciela lub opiekuna etc. zgłosić grupę dzieci do udziału w projekcie. Należy dostarczyć pocztą elektroniczną lub tradycyjną wypełniony

FORMULARZ GRUPOWY
[ kliknij tutaj, aby pobrać]Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter