BEZPIECZNE FERIE – poradnik dla rodziców i nauczycieli

Ferie zimowe powinny być czasem radości i beztroski, korzystania z uroków zimy i atrakcji przygotowanych na wyjazdach i podczas zajęć w mieście. Niestety jest to także czas wzmożonych wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Mają one wiele przyczyn. Do najczęstszych możemy zaliczyć niewłaściwą organizację i realizację zajęć wynikającą z nieznajomości przepisów i zasad prowadzenia wyjazdów i wycieczek, ale równie często jest to – szczególnie wśród młodzieży – brak dyscypliny jej uczestników. Należy wymienić również takie przyczyny jak: niedostateczna opieka, niewłaściwe przygotowanie psychofizyczne uczniów do trudów wycieczki oraz lekceważenie niebezpieczeństw i przecenianie umiejętności uczestników. Osobną kategorią są przyczyny niezależne od opiekunów czy uczestników – np. wypadki z powodu niesprawności autokaru czy niezachowania bezpieczeństwa na drodze przez jego kierowcę. Należy więc podejmować niezbędne i skuteczne środki zapobiegające niebezpieczeństwom grożącym zdrowiu i życiu dzieci oraz stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych. Poniżej kilka porad dla rodziców, nauczycieli/wychowawców i opiekunów grup z perspektywy osoby prowadzącej akcję ratowniczą. Ich zastosowanie powinno maksymalnie usprawnić ewentualną akcję udzielania pomocy w razie wypadku.

PRZED WYCIECZKĄ:

zadbaj o pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczce; zapytaj rodziców o choroby dziecka (cukrzyca, epilepsja, astma itp.) oraz o sposoby postępowania w razie ataku/osłabienia; jeśli dziecko przyjmuje na stałe jakiekolwiek leki, poproś rodziców o wypisanie ich nazw i przyjmowanych dawek, dopilnuj, aby każde dziecko posiadało identyfikator z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, nazwiskami rodziców i telefonami kontaktowymi do nich, a dodatkowo na tym samym dokumencie powinny być wypisane przewlekłe choroby, alergie, zażywane leki i – jeśli jest znana – grupa krwi dziecka; warto pamiętać o karcie ICE (z ang. In Case of Emergency – w razie wypadku) oraz by umieścić na niej skrót I.C.E., gdyż jest to międzynarodowe oznaczenie dokumentu zawierającego najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej właściciela.

DLACZEGO WARTO O TYM PAMIĘTAĆ?

W razie wypadku ułatwi to identyfikację i powiadamianie rodziców (oraz uzyskiwanie ich zgody na ewentualne zabiegi medyczne). W wypadkach masowych (np. wypadek autokaru z młodzieżą) gdzie jest wielu poszkodowanych, zostaną oni przewiezieni do kilku najbliższych szpitali, każdy uczestnik wycieczki musi mieć PRZY SOBIE powyższe informacje. Zamiast gromadzić te dane w teczce wycieczki, dopilnuj aby każde dziecko miało je przy sobie (np. w formie identyfikatora na „smyczy” zakładanej na szyi), choć oczywiście warto zrobić sobie ich kserokopię. Jeśli wycieczka jest zagraniczna warto wydrukować karty w języku danego kraju.wzór karty ICE (z ang. In Case of Emergency – w razie wypadku)

KLIKNIJ, ABY ROZWINĄĆ (SPRAWDZIĆ), O CZYM JESZCZE NALEŻY PAMIĘTAĆ

Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, można stosować jedynie środki opatrunkowe. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Lekarz jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o podjętych działaniach.

 • Pamiętaj, że nie zawsze Ty będziesz osobą powiadamiającą służby ratunkowe. Jeśli sam/a będziesz poszkodowany/a zadbaj o to, aby listę z nazwiskami uczestników wycieczki miały wszystkie dorosłe osoby biorące udział w wyjeździe

Na liście z nazwiskami dzieci wpisz wyraźnie numery alarmowe do służb ratunkowych (w sytuacjach stresowych świadkowie wypadku często ich zapominają). Jeśli wycieczka jest zagraniczna, sprawdź i przygotuj numery alarmowe danego kraju.

 • ogólnopolski numer alarmowy: 112
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne – 999
 • Państwowa Straż Pożarna – 998
 • Policja – 997
 • Numer alarmowy nad wodą WOPR – 601 100 100
 • Numer alarmowy w górach GOPR – 601 100 300

przypomnij uczestnikom wycieczki numery alarmowe i uprzedź o tym jak wygląda prawidłowe i skuteczne wezwanie pomocy. Przypomnij, że najważniejsze informacje jakie należy podać dzwoniąc na numer alarmowy to:

 • miejsce zdarzenia (możliwie jak najdokładniej)
 • rodzaj zdarzenia
 • ilość osób uczestniczących w wypadku
 • stan osób uczestniczących w wypadku

 • Warto pamiętać także, aby na spotkaniu organizacyjnym wręczyć rodzicom listę rzeczy, które dziecko powinno mieć przy sobie (np. kurtka przeciwdeszczowa, polar lub ciepły sweter, rękawiczki, czapka, 2 pary skarpet, termos z gorącym napojem, tabliczka czekolady, okulary przeciwsłoneczne itp.)

NA WYCIECZCE:

przed wyjazdem sprawdź czy posiadasz apteczkę turystyczną z wyposażeniem dostosowanym do celu wycieczki i możliwych zdarzeń; przed wyjazdem sprawdź ilość uczestników; sprawdź czy każdy uczestnik posiada przy sobie identyfikator, zadbaj aby wszyscy mieli je w tym samym miejscu i wyjaśnij dlaczego. Identyfikatory noszone na szyi pod ubraniem będą skuteczniejsze niż noszone w kurtce czy w plecaku, ponieważ będą zawsze przy właścicielu; przypomnij uczestnikom wycieczki numery alarmowe; sprawdzaj stan liczbowy uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do miejsca docelowego. W każdej chwili musisz wiedzieć ile dzieci znajduje się pod Twoją opieką; długość dziennych odcinków trasy i tempo dostosuj do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczkidr Małgorzata Lizut, ratownik medyczny, ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Dla lepszego zrozumienia powyższych zasad obejrzyj krótki film o organizacji działań ratowniczych podczas wypadku autokaru z młodzieżą: „Wypadek Masowy”, wyprodukowany i udostępniony przez Instytut Ratownictwa Medycznego (Limanowa 2003). W miarę możliwości zadbaj o to, aby zobaczyli go również uczestnicy wycieczki (a najlepiej również rodzice na spotkaniu organizacyjnym).


ŻYCZYMY WAM UDANYCH I BEZPIECZNYCH FERII


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter