Konsultacyjna Rada Pracodawców DSW

Konsultacyjna Rada Pracodawców DSW

2016-10-25 10:00 - 2016-10-25 13:00
Biuro Karier DSW
Centrum konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Strzegomska 55, Wrocław, Polska

We wtorek 25 października 2016 w Centrum Konferencyjnym DSW odbyło się spotkanie Konsultacyjnej Rady Pracodawców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Referat dotyczący inkluzywnej gospodarki wygłosiła Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. zw. Elżbieta Mączyńska. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Biuro Karier DSW w ramach jubileuszu 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Przedstawiciele publicznego i prywatnego sektora gospodarczego, instytucji państwowych, samorządowych, instytucji kultury, nauki oraz organizacji pozarządowych wzięli udział w posiedzeniu Konsultacyjnej Rady Pracodawców DSW. Spotkanie zorganizowane zostało we wtorek 25 października 2016 przez Biuro Karier DSW. Konsultacyjna Rada Pracodawców pełni funkcje doradcze w realizacji celów statutowych DSW jako uczelni społecznie zaangażowanej, wyraża opinie i zgłasza projekty modyfikacji programów kształcenia oraz uczestniczy w przepływie informacji między środowiskiem pracodawców a Rektorem DSW. Członkowie Konsultacyjnej Rady Pracodawców DSW, którzy zostali zaproszeni do współpracy przez Rektora, są ambasadorami kierunków studiów realizowanych w naszej uczelni.

KRP jest ciałem konsultacyjnym i doradczym Rektora DSW.


Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

W ramach wydarzenia referat dot. inkluzywnej gospodarki wygłosiła Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. zw. Elżbieta Mączyńska, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W imieniu PTE wręczyła również list gratulacyjny z okazji jubileuszu 20-lecia akademickiej działalności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Podobne gratulacje i podziękowanie za wieloletnią współpracę wręczone zostały Rektorowi od Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa.

*** Elżbieta Mączyńska – profesor zw. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw). Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka ponad 200 publikacji z tego zakresu.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o planowanych wydarzeniach.

DOPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Newsletter