#konferencja: Inkluzja. Wyzwania i szanse dla edukacji
conference: Inclusion. Educational Challenge and Opportunities

#konferencja: Inkluzja. Wyzwania i szanse dla edukacji
conference: Inclusion. Educational Challenge and Opportunities

2017-10-04 Cały dzień
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Centrum konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Strzegomska 55, Wrocław, Polska

ORGANIZATORZY, PARTNERZY I PATRONI KONFERENCJI:

Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Szkoła Podstawowa nr 90 we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pn. Inkluzja. Wyzwania i szanse dla edukacji, która odbędzie się 4 października 2017 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.


W trakcie konferencji poruszone zostaną ważne kwestie, takie jak dostępność naszych szkół dla dzieci niepełnosprawnych i tych ze specjalnymi potrzebami oraz planowanie i ewaluacja zajęć w klasach, w których uczą się dzieci o zróżnicowanym poziomie umiejętności poznawczych. Przedstawione zostaną również możliwe modele współpracy nauczycieli, pedagogów i rodziców przy realizacji koncepcji nauczania integracyjnego. Niewątpliwie procesy integracyjne wpływają na kształt nauczania i uczenia się w szkołach i w związku z tym serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami oraz zachęcamy do czerpania wiedzy od innych praktyków.
Przez cały dzień będziemy dążyć do zapewnienia przestrzeni edukacyjnej i wsparcia w zdobywaniu wiedzy, owocnym dzieleniu się pomysłami i budowaniu partnerstw. Przedpołudnie poświęcone będzie dyskusjom panelowym oraz wystąpieniom naukowców związanych z edukacją, specjalistów i rodziców, którzy mają doświadczenie w obszarze pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w ramach szkolnictwa ogólnodostępnego. Po południu będzie możliwość uczestniczenia w wybranych warsztatach praktycznych. Obejmą one takie tematy, jak budowanie dobrze funkcjonującej rady klasowej, edukacja antydyskryminacyjna, pedagogika teatralna, spersonalizowane uczenie się i wiele innych, ciekawych tematów.


Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski.

The University of Lower Silesia together with the Primary School No. 90 and in collaboration with the Regional Representation of the European Commission, are pleased to invite you to participate in the conference Inclusion. Educational Challenge and Opportunities, which takes place at University of Lower Silesia on October 4, 2017.


We will focus on such issues as the accessibility of our schools to children with disabilities and special needs, lesson planning and evaluation in classrooms in which children with very different cognitive abilities learn, as well as possible models of cooperation between teachers, pedagogues and parents in realizing the model of inclusive schooling. Undoubtedly, inclusion changes teaching and learning in schools and we warmly invite you to share your experiences with us and learn from other practitioners.

During one full day, we aim to provide space and expertise that will help you to build knowledge, share fruitful ideas, and encourage networks that will enable you, your schools and your teacher colleagues to explore the chances of inclusion. The morning will be dedicated to panel discussions and input from education researchers, practitioners and parents that are experienced with the topic of including children with special needs into mainstream education. In the afternoon, you will be able to choose from various hands-on workshops. They will cover such topics as building a responsive class council, anti-discrimination education, theatre pedagogy, personalized learning, and many other topics.The official language of the conference is Polish.

KONTAKT / CONTACT

Dolnośląska Szkoła Wyższa / University of Lower Silesia

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją / International Institute for the Study of Culture and Education

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

tel.: +48 71 356 15 72 iisce@dsw.edu.pl

Rzecznik Prasowy DSW – Dawid Frik – rzecznik@dsw.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa – Miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Uczelnia kształci na 14 kierunkach zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie posiada blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Studenci mogą korzystać również z oferty zagranicznych studiów i praktyk w ramach programu ERASMUS+. Dyplom naszej Uczelni otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów. Jako jedna z niewielu szkół niepaństwowych w Polsce, posiada pełne uprawnienia akademickie, dzięki czemu zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu.


University of Lower Silesia – Place for You!

University of Lower Silesia for many years in the rankings Perspective is considered the best non-public master’s degree in Lower Silesia and one of the best in Poland. The university is educated in 14 fields of study, in accordance with international standards, based on original and award-winning education programs. There are also about 60 postgraduate courses available. Students also benefit from the offer of ERASMUS + study abroad programs and internships. DSW diploma has received nearly 31 thousand. graduates. As one of the few non-state universities in Poland, he holds full academic credentials. Provides education from bachelor to doctorate.Newsletter